Privacy policy

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje w spółce FALCON V SYSTEMS S.A.

Zachowanie poufności danych jest dla FALCON V SYSTEMS niezwykle ważne, dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej FALCON V SYSTEMS.

KTO KONTROLUJE TWOJE DANE OSOBOWE?

Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez FALCON V SYSTEMS. Chroni on także Twoje dane na mocy odpowiednich przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

GDZIE PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

KTO MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH?

Twoje dane mogą być udostępniane w ramach spółek powiązanych z FALCON V SYSTEMS. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych innym podmiotom.

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z FALCON V SYSTEMS na adres [email protected] – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

PRAWO DO OGRANICZENIA

Masz prawo zażądać, aby FALCON V SYSTEMS ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

  • jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu FALCON V SYSTEMS, wtedy FALCON V SYSTEMS ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes;
  • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy FALCON V SYSTEMS musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności;
  • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
Thank you for your submission!
We will get in touch with you shortly.
Thank you for signing up and welcome!
You have successfully subscribed to our newsletter.
You will hear from us soon. In the meantime, check out our KNOWLEDGE ZONE with fresh technology insights.
Do not forget to follow us on social media to keep up to date with all the FALCON V news!
Do not forget to follow us on social media to keep up to date with all the FALCON V news!

OK